Kamis, 10 Juni 2010

SUSUNAN DPP SYARIKAT ISLAM 2010-2015

KETETAPAN

FORMATUR PEMBENTUKAN PERSONALIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) SYARIKAT ISLAM

HASIL MAJELIS TAHKIM KE 39 SYARIKAT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

TGL 23 – 25 APRIL TAHUN 2010

Dengan senantiasa berserah diri kepada Allah SWT, serta mengharapkan Rahmat dan Ridha-Nya, Formatur yang dipilih dalam Sidang Pleno Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam untuk menyusun dan menetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, setelah :

Menimbang:

a.Bahwa Majelis Tahkim, adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Syarikat Islam, dan oleh karena itu segala ketetapan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh Kaum Syarikat Islam dan wajib dilaksanakan;

b. Bahwa Formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Pleno pada Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam, ditugaskan untuk memilih, menyusun dan menetapkan susunan anggota Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam masa jihad 2010 sampai 2015, dan hasil pelaksanaan tugas itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh kaum Syarikat Islam dan wajib dilaksanakan dan ditaati sebagaimana mestinya.

c.Bahwa Formatur telah melakukan berbagai orientasi, pengamatan dan komunikasi dengan berbagai calon pengurus yang memiliki ketokohan dan atau keahlian yang dipandang memenuhi syarat mengemban amanah jabatan struktural dan fungsional dalam Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam.

d. Bahwa formatur telah membahas para calon pengurus Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam masa jihad 2010-2015.

Mengingat :

1.Al Quran dan Sunnah Rasulullah yang nyata

2.Program Azas dan Program Tandhim Syarikat Islam,;

3.Fiqih Harakah Syarikat Islam,;

4.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Syarikat Islam;

5.Tata Tertib Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam;

6.Tata Tertib Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam

7.Ketetapan Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam tentang penetapan dan pengesahan formatur.

Memperhatikan:

Persidangan dan permusyawaratan dalam Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam. Dan permusyawaratan dalam rapat rapat formatur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Masa Jihad 2010 – 2015 sebagai berikut:

DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM

MASA JIHAD 2010-2015

DEWAN PUSAT

Ketua : DR. Amrullah Ahmad,S.FIL.

Wakil Ketua : H. Ahmad Rustandi,SH

Wakil Ketua : DR.dr. Rofiq Anwar

Wakil Ketua : DR. H. Zainal Arifin Hoesain, SH,MH Wakil Ketua :

Wakil Ketua : Dra.H. Zubaidah Muchtar

Wakil Ketua : M. Ali Rauf,SH

Wakil Ketua : KH. Abdul Qadir

Wakil Ketua : Drs. H.Imam Sudjudi, M.B,

Wakil Ketua : DR. Muslich Nasuha, MA

Sekretaris : Drs. Tb. Ivan Prasetia AS

Anggota : Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah

: Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah

: Ketua Majelis Syar’i

LAJNAH TANFIDZIYAH

Ketua Umum : Drs. Djauhari Syamsuddin

Wkl.Ketua Umum : Drs. H. Andi Mappasukki

Ketua : H. Ahmad Farial

Ketua : DR. Ir. Hasanuddin Ibrahim

Ketua : Hj.Dedeh Ruwiyati Hasbullah

Ketua : Ir. Hj. Rahmi Hidayati Duryat

Ketua : H. Saifurobi Aruji Kartawinata, SH,MH

Ketua : Isnanu Chalid, SH

Ketua : Hj. Aan Rohanah,Lc, MAg

Ketua : H. Hartono Harsono Tjokroaminoto

Ketua : H. Muhammad Zaitun Rasmin,Lc,MA

Ketua : H. Zamzam Muharamsyah, Lc,MSi

Ketua : Fatchul Hidayat,drh

Ketua : Muhammad Zulhaj

Ketua : Sukmono Adi

Ketua : Ir. Syafaruddin Nasution.MM

Ketua : Amin Sudarsono, S.Hum

Sekretaris Jenderal : Abid Takalamingan, S.Sos

Sekretaris : Ardhi Rahman Yusuf.A.

Sekretaris : Afrisian Islami Rusdi Kosim

Sekretaris : Muhammad Reza S.Sos

Sekretaris : Drs.Kusnandar Prijadi Kusumah

Sekretaris : Drs. Sujono Suzanto

Sekretaris : Rusli Wasilu,SH

Sekretaris : Ridwan Olii

Bendahara : Hj. Naemah Bahmid

Wkl.Bendahara : Ibrahim Masykur

Wkl.Bendahara : Ir. Jemmy Gerung

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

1.Tablig dan Penerapan Syariat Islam

Ketua : KH. Munawar

2.Pelatihan dan Kaderisasi

Ketua : Haris Pettabiring, S.Ag

3.Organisasi dan Keanggotaan

Ketua : Banu Umbara,SH

4.Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua : Dra. Hj. Enny Sri Ihsaniati, M.MPd

Anggota : Dra.Sri Suyatni,M.Pd

5.Pengkajian strategis

Ketua : Reaza Azhar, S.Ip

6.Pengembangan Jaringan Ekonomi dan Usaha

Ketua : Ervan Hernawan Kosasih

7.Hubungan Luar Negeri

Ketua : Supriadi Yosuf Boni, Lc

8.Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda

Ketua : Sabar Siswoyo,S.Pd.i,MA

9.Pembinaan Keluarga Sakinah

Ketua : Ny. Titik Harsono Tjokroaminito

Anggota : Ny. Syafrida

: Ny. Hj. Imas Siti Fathonah

10.Pengembangan Wilayah Organisasi

Ketua : Ust. Drs. H. Umar Saleh

11. Pengembangan Jaringan Tenaga kerja

Ketua : Ade Mohammad Nur

12. Kelautan dan Nelayan

Ketua : Ir. Lalam Sarlam

13. Pertanian dan Perkebunan

Ketua : Ir.Ali Fathoni

14. Kehutanan dan Lingkungan hidup

Ketua : Dahlia Ilinda,SH

15. Informasi,Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Akbar Trikurniawan, S.P.

Anggota : Devi Bahri, S.Com

16. Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Suhardi Lamaira,SH

MAJELIS SYARI

Ketua : DR. KH. Ade Suherman, SHI, M.MPd

Wakil Ketua : KH. Ahmad Suhaili

Wakil Ketua : KH. Hasbullah Hafidzi

Wakil Ketua : KH. Sofwan Kosasih

Wakil Ketua : KH. Drs. Tb.Sihabuddin, MA

Wakil Ketua : Prof. DR.Hj.Khuzaimah T.Yanggo,MA

Wakil Ketua : KH. Sadikun

Wakil Ketua : DR. Lukman Syamra, Lc

Wakil Ketua : DR. Ridwan Lasabuda

Wakil Ketua : DR (c) Babe Sambali

Sekretaris : KH. Husen Haikal

Anggota : KH.Yakub Lubis

: H. Muchsin Said

: KH. Ade Tamin

: KH. Moh. Iqbal

Falidzaalika fad’u wastaqim kamaa umirta walaa tathathabi’ahwaahum

Intanshurullaaha yanshurukum wa yutsabbit aqdaamakum

Billahi fisabililhaq

Ditetapkan di ;JAKARTA

Pada Tanggal :9 Jumadil Akhir 1431 H23

Mei - 2010 M

FORMATUR PERSONALIA PENGURUS

DEWAN PIMPINAN PUSAT

SYARIKAT ISLAM MASA JIHAD 2010 – 2015

1.Abid Takalamingan, S.Sos .... (telah diatanda tangani ybs)

2.M. Ali Rauf,SH ................... (telah diatanda tangani ybs)

3.DR.dr. Rofiq Anwar ............. (telah diatanda tangani ybs)

4.Drs. Djauhari Syamsuddin .... (telah diatanda tangani ybs)

5.DR. Amrullah Ahmad,S.FIL.. (telah diatanda tangani ybs)

6.Drs. H. Andi Mappasukki...... (telah diatanda tangani ybs)

7.DR. KH. Ade Suherman, SHI, M.MPd (telah diatanda tangani ybs)

8.Drs. Tb. Ivan Prasetia AS… (telah diatanda tangani ybs)

9.Muhammad Zulhaj ................ (telah diatanda tangani ybs)


Tidak ada komentar: